fbpx

İntravenöz Terapiler

İntravenöz Vitamin ve Mineral Terapi Nedir?
İntravenöz terapi (IV terapi), kan dolaşımına doğrudan infüzyon ile, besinleri vücut doku ve hücrelerine iletmenin güvenli ve etkin bir yoludur. IV terapi, oral yolla sağlanamayan kan konsantrasyonlarını alarak, düşük besin seviyelerinin düzeltilmesine yardımcı olur. Vücut tarafından hemen farkedildiğinden, vitamin ve minerallerin oral dozlarında görülebilecek ishal, mide yanması vs. gibi potansiyel yan etkiler olmaz.

İntravenöz Vitamin ve Mineral Terapi nasıl yapılır?
İntravenöz terapi, vitamin ve mineral solüsyonlarının koldaki damarlara enjekte edilmesini kapsar. Damara yapılan direkt enjeksiyon, güçlü bir sevk ve emilim sağlar. Vitamin ya da besinlerin oral yolla tüketimi, hücrelere sadece %10-25 gibi bir yarar sağlarken, IV terapi, %100’lük bir yarar sağlar. İntravenöz sistem, kronik hastalıklar ve/veya sorunlu gastrointestinal sisteme sahip insanlarda özellikle önemlidir. Besinleri absorbe etmede sorun yaşayanlar, kronik yorgunluk tanısı konmuş olanlar, fibromiyalji, bağışıklık eksiklikleri ve diğer kronik rahatsızlıklar, bu tarz bir terapiye en çok gereksinimi olan hastalar arasında sayılabilir.

Maladies du cerveau à traiter :

Êtes-vous prêt pour le traitement ?

Réunion

Créer!

INCA Klinik

Nous sommes fiers de pouvoir vous fournir des services de santé et d’améliorer votre qualité de vie dans notre clinique de neurochirurgie et de douleur d’Istanbul. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour toutes vos questions concernant le système neurologique via WhatsApp ou en remplissant le formulaire ci-dessous.

Vous pouvez lire notre texte de clarification sur la loi n° 6698 sur la protection des données personnelles ici.
Vous pouvez lire notre texte de clarification sur la loi n° 6698 sur la protection des données personnelles ici.